top of page

Teknologin inkluderar

Ett unikt induktivt, dynamiskt kraftöverföringssystem.

Väginfrastrukturen placeras under asfalten i körfältslinjen. Strömottagaren placeras på fordonets underrede. Kommunikationssystemet skickar och mottar data i realtid. Systemet placeras under marken och överför energi till elvägen.

bottom of page