Teknologin inkluderar

Article-03.png

Ett unikt induktivt, dynamiskt kraftöverföringssystem.

Väginfrastrukturen placeras under asfalten i körfältslinjen. Strömottagaren placeras på fordonets underrede. Kommunikationssystemet skickar och mottar data i realtid. Systemet placeras under marken och överför energi till elvägen.

Processimplementering av elvägen 

Smartroad Gotlands unika kopparspolar kan placeras under en natt utan att störa omgivningen. Efter anläggningen av kopparspolarna täcks vägen med asfalt, och systemet kan sättas i testdrift.

Article-02.png
Article-05.png
Untitled-5-01.gif