top of page

Energipilot Gotland

Handla om

Electreon har erhållit anslag från Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden för flera åtgärder kopplade till Smartroad Gotland. Projektet, som är ett av flera inom ramen för programmet Energipilot Gotland, omfattar följande:

  • Anläggning av 50 meter trådlös elväg, med syfte att testa högre energiöverföring än den nuvarande på Smartroad Gotland.

  • Anläggning av en trådlös laddstation med samma trådlösa tekniska lösning, med syfte att samla kunskap om statisk laddning med induktionsteknik och möjligheter till samordning på systemnivå mellan dynamisk och statisk laddning.

  • Integrering av energimottagare på lastbil och släp för möjlighet att ladda högre effekt

  • Fallstudie trådlös laddning vid lastkaj Visby

  • Fallstudie Stockholm

  • Testanalys

Projektet startade hösten 2021 och pågick till mars 2023.

Låt oss arbeta ihop

500 Terry Francois Street  

San Francisco, CA 94158

Tel: 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Tack för att du skickade in!
bottom of page