Lastbilen_landsväg_2.jpeg.jpg

Världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar.

Ett viktigt steg för att bygga kunskap om framtidens elvägar och för att skapa förutsättningar för en global implementering av induktiva elvägar

Elvägen byggs av konsortiet för Smartroad Gotland, under ledning av Electreon AB, ett börsnoterat bolag ägt av Electreon Wireless, vilka har utvecklat den dynamiska och induktiva laddningstekniken.

 

Den elektrifierade vägen på Gotland kommer totalt bli 1.6 km lång och anläggs på den 4 km långa demonstrationssträckan mellan centrala Visby och Visby flygplats. Elbussen sätts i regelbunden drift och kommer köra passagerare till och från flygplatsen. El-lastbilen körs av en professionell förare för att validera och testa så systemet i framtiden kan implementeras på storskaliga vägprojekt.

 

Demonstationsprojektet finansieras av Trafikverket och är en del av regeringens satsning för att minska koldioxidutsläpp från den tunga transportindustrin. Med den trådlösa teknologin blir det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt elektrifiera lastbilsindustrin utan att det påverkar den fysiska omgivningen. Tekniken minskar även behovet av för installation av stora batterier och att elfordon ska stanna för att kunna ladda upp batteriet.  

 

Om tekniken

Laddningssystemet installeras under asfalten och möjliggör en delad infrastruktur som markant minskar behovet av att ladda batteriet när fordonet är stillastående. Det induktiva systemet minskar även batteristorleken och kan appliceras på alla typer av elfordon - bussar, lastbilar, personbilar. Systemet är särskilt framtaget för autonoma elfordon. Electreon är världsledande inom området tack vare systemets tekniska möjligheter och på grund av kostnadseffektiviteten, reliabiliteten och energieffektiviteten

Upcoming Events

EIT Urban Mobility Nordic Perspective Summit
DTU
Future transportation, Gotland Region
Visby
Schweizer Mobilitätsarea
Bern
ERS Conference 2020
https://www.electricroads.org/

Nyheter

Elvägen i Visby

Vägen anläggs i båda riktningarna och delas upp i tre sektioner för att testa tekniken under dynamiska förhållanden

Led by

Supported by

I samarbete med